Miljöinventering Göteborg

Miljöinventering i Göteborg

Att göra en miljöinventering innebär att man undersöker ett område eller en byggnad för att titta på vilken typ av miljömässig status som finns på platsen eller i fastigheten.Om man misstänker att det finns miljörisker i området eller att det blivit någon typ av påverkan på platsen behöver man identifiera problemet och åtgärda det på ett bra och hållbart sätt. Exempelvis att man lokaliserar och sanerar utsläpp eller farliga material som asbest, kvicksilver, bly eller PCB. 

En miljöinventering är nödvändig som grund för då man planerar rivning. Målet med inventeringen är att identifiera vilka material och komponenter som innehåller farliga ämnen och som kräver särskild hantering. Detta gäller främst material som klassificeras som farligt avfall enligt avfallsförordningen.

Vi har erfarenhet och kan bistå er med miljöinventering. Kontakta oss för att få veta mer eller för att boka in ett första möte!


Inventering av en fristående aktör

Många rivningsentreprenörer erbjuder miljöinventering i samband med rivning. Vi råder er dock att anlita en fristående aktör som gör miljö- och materialinventeringen eftersom det annars riskerar att bli mer arbete med tillägg och ändringar, annars känt som ÄTA-arbeten.

Med en korrekt utför inventering är chansen större att projektet kan utföras kostnadseffektivt utan störande driftstop och förseningar. Vi rekommenderar att man även gör en inventering under själva riviningen för att se till att avfallsförordningen och andra miljölagar efterföljs.

Så arbetar vi med miljöinventering

När man skall göra en miljöinventering finns det flera delar man kan inrikta sig på och undersöka. Beroende på vad syftet med inventeringen är kan omfattningen variera. Vi rådgör gärna med er för att komma fram till vilka områden som är viktigast att titta på i ert fall. 

miljöinventering Göteborg

Under undersökningen så samlar vi in data genom att dokumentera platsen på olika sätt, exempelvis gör vi mätningar, fältobservationer och provtagningar men även intervjuer. Vi går även noggrant igenom relevanta miljölagar för att se så de följs. All data analyseras och sammanställs tydligt för att presentera eventuella miljöproblem samt vilka åtgärder som kan vidtas för att komma åt dem. 

Miljöinventering Göteborg - För allas säkerhet

Att genomföra en miljöinventering är ett mycket ansvarsfullt sätt att ta hand om sin verksamhet, fastighet eller mark. När man gör en miljöinventering har man chansen att hitta och lösa de problem som finns innan de blir bestående eller har möjlighet att göra större skada. 

Idag finns många bra tekniker och innovationer som hjälper till att åtgärda eventuella föroreningar och utsläpp. Finns det några anmärkningar så hjälper vi er att hitta en lösning. Inventerade säkra tomter och byggnader är dessutom mer attraktiva för hyresgäster och potentiella köpare vilket gör att de stiger i värde. 

Miljöinventering för mark eller byggnad