Miljöteknisk markundersökning Göteborg

Miljöteknisk markundersökning i Göteborg

För att kunna använda och exploatera mark utan miljörisker behöver man göra en omfattande miljöteknisk markundersökning. Hos oss finns det kompetens, verktyg och erfarenhet att utföra korrekta markundersökningar.

En miljöteknisk markundersökning säkerställer att potentiella miljörisker kan åtgärdas så att marken går att använda på ett ansvarsfullt sätt. Vi samlar in markprover och analyserar dem i laboratoriemiljö med högkänsliga moderna instrument. Vid en grundlig markundersökning kan vi hitta miljöföroreningar, bedöma deras utbredning samt göra en plan för att minimera deras påverkan och eventuellt även sanera området innan marken tas i bruk. 

Kontakta oss för att få veta mer om hur vi utför miljöteknisk marknadsundersökning!

miljöteknisk markundersökning Göteborg

Flera fördelar med en miljöteknisk markundersökning

Det finns flera fördelar med att göra en miljöteknisk markundersökning. Om man upptäcker miljöföroreningar i marken finns det möjlighet att minimera spridningen vilket är en klar fördel för de människor, djur och natur som finns i närheten.

Att börja bygga eller använda mark som man inte undersökt kan bli kostsamt och även leda till rättsliga följder.

Med en miljöteknisk markundersökning kan man garantera att marken används på ett ansvarsfullt sätt vilket är särskilt viktigt i de fall då man planerar att bygga på platsen. 

Miljöteknisk markundersökning Göteborg - Noggrannhet och service

Våra miljökonsulter är särskilt specialiserade på miljötekniska markundersökningar. Vi vet att varje projekt är speciellt och kan ta fram skräddarsydda lösningar som passar er. Med våra engagerade miljökonsulter får ni högkvalitativa resultat som hjälper er att ta välgrundade beslut. När ni väljer oss som samarbetspartner kan ni känna er trygga med att marken som vi undersöker kommer få en noggrann behandling och sedan hanteras på ett professionellt och säkert sätt. 

Beställ en miljöteknisk markundersökning!