Erfarna konsulter med bred kunskap

Inventering - Återbruk - Markundersökning

Erfarna konsulter med bred kunskap

Inventering - Återbruk - Markundersökning

Miljökonsult Göteborg – inventering, analys och rapport

Hos oss hittar ni omfattande expertis inom miljörelaterade ämnen. Vi arbetar med myndigheter, företag och organisationer och vår tjänster omfattar bl a:

Våra rutinerade miljökonsulter i Göteborg kombinerar sin kunskap och erfarenhet för att finna och leverera en skräddarsydd lösning - en praktisk och genomförbar plan baserad.

Kontakta oss för mer information och för att påbörja ett samtal om hur vi kan bistå er i ert miljöarbete!

Vi hjälper er uppfylla klimatkrav

Idag finns flera regler och lagar gällande miljö som företag och organisationer behöver följa. Det kan vara svårt att ha kunskap om vad det är som gäller då det kontinuerligt tillkommer nya direktiv. Vi hjälper till med anpassningen och stödjer er i att hitta ett sätt att följa de regler som finns så att ni kan fatta rätt beslut.

Vi håller oss ständigt uppdaterade om kommande lagändringar och lagförslag för att ditt företag ska kunna fatta hållbara och grundade beslut för framtiden.

Vårt mål och önskan är att underlätta för er i miljöarbetet på ett kostnadseffektivt, smidigt och bestående sätt. 

Miljöutredning av område 

Genom att utföra miljötekniska undersökningar på det område ni planerar att bygga på kan vi avgöra om marken är lämplig för återanvändning eller om den behöver saneras. Vi tar hand om hela processen, från mätningar och riskbedömningar till kostnadskalkyler och åtgärdsförslag vid eventuell sanering.

Slutligen sammanställer vi rapporter tillsammans med en lista över rekommenderade åtgärder vid förorenad mark. Vi fungerar som en länk mellan er och myndigheterna för att säkerställa att ert byggprojekt blir så framgångsrikt och effektivt som möjligt.

Våra miljökonsulter specialiserar sig på att undersöka och inspektera områden och byggnader. Vid misstanke om förorenad mark genomför vi riskbedömningar, miljökontroller, miljötekniska undersökningar samt erbjuder projekt- och miljöstöd.

Kontakta oss för att få veta mer eller för att boka in ett besök!

Miljöinventering i Göteborg

Vi utför även miljöinventeringar för olika typer av fastigheter. I samband med byggnadskontroller kan vi genomföra radonmätningar och undersöka möjligheterna för återbruk. Om återbruk är möjligt, kan vi koppla ihop er med en återbruksmäklare för att underlätta processen.

Det finns många aspekter att hålla koll på i ett byggprojekt, särskilt när det gäller miljöfrågor. Om vissa moment inte utförs i rätt tid kan det leda till förseningar. Vi erbjuder både utförande och miljöstöd under hela projektets gång, för att säkerställa att allt löper smidigt.

Miljökonsulter Göteborg - Certifierad kompetens

Med oss som samarbetspartner kan ert företag eller organisation minska er miljöpåverkan och bli mer hållbara. Vi kan hjälpa er att göra bättre bedömningar gällande miljökonsekvenser. Hos oss hittar du både certifierad miljöbyggnadssamordnare och certifierad radonkonsulter inom mätning och utredningar.

Våra miljökonsulter har den senaste kunskapen kring olika metoder och verktyg inom hållbarhetsområdet. Vi är uppdaterade kring riktlinjer, certifikat och bestämmelser för att kunna erbjuda er bra information och rådgivning.

Kontakta oss och boka in ett första möte!

Liten firma med stor erfarenhet

Med lång erfarenhet inom både offentliga och statliga uppdrag har vi lärt oss att fokusera på att hitta lösningar. Som en mindre firma med alla kompetenser under samma tak erbjuder vi kontinuitet och effektivitet. Vi kan följa projektet från start till slut och vara involverade i alla skeden av en byggnads livscykel.

Vi hjälper dig att navigera genom miljölagar, utredningar och anmälningar. Som en mindre miljökonsultfirma erbjuder vi personlig service, snabba beslutsvägar och mindre administration, vilket innebär att vi ofta kan utföra uppdrag även med kort varsel.

Alla våra arbeten utförs med fokus på kundens specifika behov, för att säkerställa att varje projekt får rätt omfattning. Genom att välja oss som din miljökonsult får du en partner som är engagerad och flexibel. 

Ta steget mot en hållbar framtid!