Återbruksinventering Göteborg

Återbruksinventering i Göteborg

Vid en återbruksinventering inventerar man och tar tillvara på återbrukbara resurser istället för att slänga dem. Sådant som man kan återbruka är exempelvis betong, tegel, sandwichplåt, stålbalkar, fönster, dörrar, belysning, trappor och liknande. Genom att återbruka minskar man inte bara sitt avfall och behovet av nyproduktion - det finns också möjlighet att tjäna pengar på att sälja det som er organisation eller företag inte längre vill ha eller behöver. Vi hjälper er gärna med er återbruksinventering och med att hitta värdefullt material som går att återanvända. 

Kontakta oss för att beställa en återbruksinventering!


Möjlighet till återbruk

Idag finns ett betydligt större intresse för att köpa återbrukat material än vad det gjorde för bara tio år sedan. Flera stora företag använder återbrukat material i sina produkter och kommunicerar tydligt ut det för att stärka sin miljöprofil. Att återbruka är inte bara trendigt - det är direkt nödvändigt om vi skall göra en grön omställning.

Att hitta intressenter som kan återbruka material och inventarier brukar vara ganska enkelt men det finns mer att återbruka som kan vara svårare att ta hand om eller att hitta en köpare till.

Då kan det vara bra med en återbruksinventering. Vi kan hjälpa er hitta dolda resurser för att sedan förmedla er vidare till en återbruksmäklare som tar hand om försäljningen. 

Skillnad på återbruk och återvinning

Det är skillnad på att återbruka och återvinna. Att återbruka innebär att man tar tillvara på produkten precis som den är medan återvinning betyder att man kan plocka isär en produkt för att ta tillvara de materialen separat. Båda sätten är bra sett ur en miljösynpunkt då de innebär minskad nyproduktion och mindre avfall. Dock är återbruk att föredra då det går åt minst resurser om man bara använder något precis som det är utan att smälta ner eller stöpa om det till något annat. 

I vissa fall är det dock inte möjligt med återbruk. Det kan exempelvis vara så att vissa delar är för skadade. Vi bistår er såklart även med återanvändning så att det mesta av ert avfall kan få ett nytt liv på ett annat sätt.

Ta tillvara på era resurser!